تامین مصالح ساختمانی

تأمین مصالح ساختمانی و اقلام مورد نیاز پروژه های ساختمانی در زمان و قیمت مناسب یکی از نگرانی های عمده سازندگان است که گاهی عدم تهیه و تامین بموقع آن باعث تاخیر در اجرای پروژه و بدنبال آن تحمیل هزینه های تاخیر میشود.

تامین مصالح ساختمانی
تامین مصالح ساختمانی

در حال حاضر سرویس تامین مصالح گروه پلی تنها برای پروژه های در دست اجرا و گروه های همکار خود ارائه میشود

در یک پروژه عمرانی تامین بموقع مصالح یکی از دغدغه های مهندسین و سازندگان است. اهمیت این موضوع دلایل متعدد و بسیار روشنی دارد

با توجه به موارد فوق تهیه و تامین مصالح ساختمانی در زمان مناسب تاثیر بسزایی در هزینه نهایی یک پروژه عمرانی خواهد داشت.