نرخ سود تسهیلات مسکن ملی

فرهاد بیضایی: میزان اقساط تسهیلات نهضت ملی مسکن در حال حاضر ۱۵ میلیون تومان است که امیدوار به کاهش آن طبق دستور وزیر راه هستیم.

نرخ سود تسهیلات مسکن ملی
نرخ سود تسهیلات مسکن ملی

فرهاد بیضایی گفت: با احتساب سود دوران مشارکت قرار است قسط ۷ و ۹ میلیونی نهضت ملی مسکن به ترتیب ۱۵ و ۱۸ میلیون تومان شود که در حال حاضر بسیاری از متقاضیان هنوز از میزان اقساط خبر ندارند و همین خود برای بسیاری از متقاضیان در آینده مشکل ساز می شود.

به گفته کارشناس مسکن در حال حاضر با افزایش نرخ سود تسهیلات میزان اقساط به ۱۵میلیون تومان می رسد.

او می گوید: به لحاظ منطقی در شرایط تورمی دولت نمی تواند بانکها را برای همراهی در نهضت ملی مسکن قانع کند.

مسئولان از اثر سود دوران مشارکت بر اقساط بی اطلاع هستند که باید با برنامه ریزی های صورت گرفته میزان اقساط و کمک دولت درخصوص کاهش نرخ سود تسهیلات به مردم اطلاع داده شود تا متقاضیان اقدامات لازم را انجام دهند.